Aantonen schadevrije jaren (SVJ)

Aantonen schadevrije jaren (SVJ)

Indien u een taxiverzekering via VDV taxi afsluit begint deze met het (verder) opbouwen van schadevrije jaren. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende wegen hoe u deze opbouw kan aantonen.

Roy-data

In deze centrale database  staan de schadevrije jaren van u als klant vermeld. De verzekeraars registreren hierin hoeveel schadevrije jaren de klant  heeft opgebouwd. Het Roy-Data systeem wordt alleen gebruikt voor klanten die in Nederland verzekerd zijn.

Royementsverklaring buitenland

Heeft u schadevrije jaren in het buitenland opgebouwd? Dan vraagt de verzekeraar om een royementsverklaring van de buitenlandse verzekeraar. Deze verklaring krijgt u bij het opzeggen van uw taxi – of autoverzekering. Hier staat onder meer op hoeveel schadevrije jaren u hebt opgebouwd. Deze verklaring moet in het Engels zijn.

Belang van het aantonen van schadevrije jaren

Voor het verzekeren van uw taxi vragen wij naar het aantal schadevrije jaren. Deze schadevrije jaren bepalen welke no-claim korting de maatschappij u kan geven als klant.

 

Als de opgegeven schadevrije jaren niet juist zijn ingevuld, heeft dit niet alleen gevolgen voor de premie maar ook voor de terugval in schadevrije jaren én no-claim korting/trede na een schadeclaim.

Schadevrije jaren (SVJ) melding

Een verzekeraar meldt in Roy-data altijd de datum waarop een verzekering is beëindigd en wat de ‘hoofdpremie vervaldatum’ van de polis was. Het aantal schadevrije jaren is altijd opgebouwd per de datum van deze ‘hoofdpremie vervaldatum’.

 

Voorbeeld berekening

U sluit een verzekering af per 01-01-2017. De hoofdpremieverval datum is dan 01-01 van elk jaar, dit jaar noemen we ook wel het verzekeringsjaar. Indien u geen schade heeft geclaimd en de verzekering op 01-03-2018 beëindigd dan heeft u 2 schadevrije jaren per 01-01-2019 in Roy-data. Was de verzekering gestart op 01-06-2017 en word de polis op zonder schadeclaim op 01-03-2018 beëindigd? Dan heeft u 1 schadevrij jaar per 01-06-2018.

 

Het komt vrijwel nooit voor dat u vandaag een verzekering afsluit en vandaag precies weer een schadevrij jaar heeft opgebouwd. Om dit eerlijk te laten verlopen kijken wij hiervoor naar het laatste verzekeringsjaar. Heeft de verzekering korter of langer dan een half jaar gelopen en ronden we de melding respectievelijk naar beneden of naar boven af.

 

In het bovenstaande voorbeeld waarin de verzekering start op 01-01-2017 en beëindigd word per 01-03-2018 zullen wij de melding van 2 schadevrije jaren per 01-01-2019 naar beneden afronden (1 schadevrij jaar). Het laatste verzekering jaar loopt namelijk van 01-01-2018 tot 01-03-2018.

 

Indien u wilt weten hoeveel schadevrije jaren deze heeft opgebouwd moeten wij u verwijzen naar de huidige/laatste verzekeraar. Ook kan u als klant zelf inzien wat er aan schadevrije jaren is gemeld in Roy-data.

Scroll naar boven