Waarom zijn de slotvragen zo belangrijk?

Mededelingsplicht​

Voordat een taxiverzekering wordt afgesloten, bent u als klant bij wet verplicht om alle feiten die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing, aan de verzekeraar te vermelden. Dit heet de ‘mededelingsplicht’.

 

Heeft u via VDV Taxi eenmaal de taxiverzekering afgesloten, dan dient de aanvraag op juistheid te worden gecontroleerd. Als een verzekeringnemer niet voldoet aan deze verplichting kan een verzekeraar een uitkering weigeren, deze beperken, laten vervallen en in het uiterste geval de taxiverzekering beëindigen.

 

Het is dus erg belangrijk dat de slotvragen eerlijk worden beantwoord, ook al lijkt het soms niet belangrijk. De verzekeraar heeft dan de mogelijkheid om zelf een eerlijke beoordeling te maken.

 

Als later blijkt dat er zaken verzwegen worden, of verkeerd worden ingevuld, is de kans groot dat u in ernstige problemen kan komen bij een ongeval.

Hoe beantwoordt u de slotvragen op de juiste manier.

Allereerst onze slotvragen.

  1. Heeft een verzekeringsmaatschappij voor u of één van de medebestuurders ooit een verzekering opgezegd, geweigerd of op bijzondere voorwaarde voortgezet of geaccepteerd?
  2. Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of van een medebestuurder die binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen, of andere feiten die voor het beoordelen van deze verzekering van belang zouden kunnen zijn?

Maar om welke informatie vragen wij nu eigenlijk?

Slotvraag 1: Hier willen wij weten, of de u (en medebestuurders) ooit een verzekering heeft gehad die  beëindigd is door de verzekeringsmaatschappij zelf of een probleem heeft gehad met een verzekeringsmaatschappij. Denk hierbij aan een beëindiging van de verzekering door een betalingsachterstand, of andere zaken. Dit heeft dus betrekking op alle verzekeringen en niet alleen op de taxiverzekering.

 

Slotvraag 3: Hier vragen wij of u ( en medebestuurders ) in de afgelopen 8 jaar in aanraking is geweest met politie of justitie. Ook bij deze slotvraag geld dat alles opgegeven moet worden. De verzekeraar bepaald of de opgegeven informatie wel of geen invloed heeft.

Scroll naar boven