Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds stelt 4 voorwaarden: 1. U doet altijd aangifte bij de politie, het liefst dezelfde dag. De aangifte doet u via internet: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-doen. Heeft de politie uw aanrijdingsformulier gestempeld? Dan is geen aangifte nodig. 2. U toont aan dat uw eigen schuld uitgesloten is. Daarvoor is de verklaring van een getuige nodig. Laat uw getuige(n) […]

Waarborgfonds Motorverkeer Lees verder »