Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds stelt 4 voorwaarden:
1.
U doet altijd aangifte bij de politie, het liefst dezelfde dag. De aangifte doet u via internet: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-doen. Heeft de politie uw aanrijdingsformulier gestempeld? Dan is geen aangifte nodig.
2.
U toont aan dat uw eigen schuld uitgesloten is. Daarvoor is de verklaring van een getuige nodig. Laat uw getuige(n) het getuigenformulier (als bijlage) invullen. Is dat niet mogelijk? Stuurt u mij de naam-, adres- en e-e-mail gegevens van de getuige(n). Ik vraag de getuige(n) het getuigenformulier in te vullen.
3.
Een expertise is noodzakelijk. De expert verklaart of de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Schades veroorzaakt door een fiets, vandalisme of aanraking met een object (bijvoorbeeld paaltje) worden niet door het Waarborgfonds vergoed.
4.
Het Waarborgfonds kent een eigen bijdrage van € 250,00. De bijdrage wordt in mindering gebracht als het Waarborgfonds uitbetaalt. Als tegenpartij onverzekerd is, ontvangt u wel een volledige schadebetaling.

Schade wordt verhaald op de dader
Als de dader via de passagier alsnog bekend wordt, ontvang ik deze informatie graag van u.

Om uw zaak verder te behandelen, heb ik informatie nodig Het aanrijdingsformulier en Proces Verbaal van aangifte is binnen. Stuurt u mij:
– het ingevulde formulier “verzoek om schadevergoeding” (als bijlage);
– een ingevulde getuigenverklaring (als bijlage).

U stuurt de informatie naar Antwoordnummer 3030, 7320 VB Apeldoorn. Of per e-mail naar klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Vermeld daarbij uw dossiernummer.

De expert is ingeschakeld om de schade aan uw auto vast te stellen én de toedracht te onderzoeken Samen met de garage wordt het expertiserapport gemaakt.  Het expertiserapport krijgen wij automatisch toegestuurd. Op de afgesproken datum staat uw auto van 8.30 tot 17.00 bij de garage.

Denk bij gebruik van een huurauto aan de volgende punten:
– de maximale vergoeding is 75%, exclusief brandstofkosten, als het Waarborgfonds aansprakelijkheid erkent;
– u huurt een gelijkwaardige auto;
– u huurt de auto zo kort mogelijk. Dit is meestal de periode waarin uw auto wordt gerepareerd;
– kan uw auto niet meer gerepareerd worden? Dan geldt meestal een huurperiode van 10 tot 14dagen;
– u stuurt ons een rekening van de huurauto. Vermeld daarop het kenteken van de huurauto en het aantal dagen autohuur.

Wanneer worden taxatiekosten van de garage vergoed?
– U laat de auto bij de garage repareren waar expertise plaatsvond. De taxatiekosten worden op de reparatie in mindering gebracht.
– Laat u de auto bij een andere garage repareren? De taxatiekosten proberen wij dan te verhalen op het Waarborgfonds. Stuur de rekening naar ons op.
– Laat u de auto niet repareren? Stuurt u mij daarvan dan een bevestiging. Dat mag per e mail naar klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Ik vergoed maximaal € 40,00 aan u. Na ontvangst van de taxatienota maak ik de taxatiekosten aan u over. Steekproefsgewijs voeren wij een controle uit.
– Is uw auto total loss? Stuur de rekening naar ons op. Wij sturen de rekening naar het Waarborgfonds met het verzoek de taxatiekosten te vergoeden.

Het Waarborgfonds beslist of er betaald wordt Na ontvangst van alle nodige informatie stuur ik uw verzoek om vergoeding naar het Waarborgfonds. Ik controleer of het Waarborgfonds reageert. Houd rekening met een reactietermijn van 6 weken.

Informatie over Stichting Achmea Rechtsbijstand vindt u op www.achmearechtsbijstand.nl

Scroll naar boven